Deklaracja dostępności

Małopolski e-Senior

dodano: 22.06.2022

„Małopolski E – Senior”

Bez-tytułu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Projekt skierowany do 6266 osób powyżej 65. roku życia zamieszkujących 116 ze 182 gmin z terenu woj. małopolskiego. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem TIK. Szkolenia realizowane są w trybie 15 spotkań po 3 godz. Lekcyjne a po każdym spotkaniu trener przeprowadza ewaluację. Uczestnicy otrzymali szereg materiałów szkoleniowych dopasowanych do ich poziomu umiejętności, wsparcie trenerów zdalnych a także dostęp do dedykowanej im aplikacji na tablety. Na zakończenie szkoleń każdy uczestnik otrzymuje tablet na własność.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Chełmiec i gminą Kamionka Wielka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 9 614 440,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7 931 929,54 zł

Rekrutacja do projektu

Listy rekrutacyjne:

lipiec 2021

czerwiec 2021

maj 2021

kwiecień 2021

marzec 2021

luty 2021

styczeń 2021

wrzesień 2020

sierpień 2020

lipiec 2020

czerwiec 2020

marzec 2020

luty 2020

styczeń 2020

grudzień 2019

listopad 2019

październik 2019

wrzesień 2019

sierpień 2019

lipiec 2019

czerwiec 2019

maj 2019

kwiecień 2019

marzec 2019

luty 2019

styczeń 2019

grudzień 2018

listopad 2018

pażdziernik 2018

wrzesień 2018

sierpień 2018

lipiec 2018

czerwiec 2018

maj 2018

kwiecień 2018