Deklaracja dostępności

Nagrody i wyróżnienia

25 jubileuszowy „Śledzik u Wójta”

Nagroda Samorządowa Gminy Zielonki 2019, z rąk wójta Gmina Zielonki Bogusława Króla oraz przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanki za realizację projektu Małopolski e-Senior w formie bezpłatnych szkoleń komputerowych dla seniorów z terenu gminy Zielonki.