Deklaracja dostępności

Zakończenie realizacji szkoleń w ramach projektu "Małopolski e-Senior

dodano: 21.09.2021

Bez-tytulu

21 września 2021 roku odbyły sie ostatnie szkolenia w ramach projektu "Małopolski e-Senior". Długo wyczekiwana chwila nadeszła po 43 miesiącach realizacji projektu. Uczestnicy ostatnich grup szkoleniowych do mieszkańcy gminy Kęty (pow. oświęcmski). Projekt był realizowany od marca 2018 roku  w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Projekt był skierowany do 6266 osób powyżej 65. roku życia zamieszkujących 116 ze 182 gmin z terenu woj. małopolskiego. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem TIK. Szkolenia realizowane były w trybie 15 spotkań po 3 godz. Lekcyjne a po każdym spotkaniu trener przeprowadzał ewaluację. Uczestnicy otrzymali szereg materiałów szkoleniowych dopasowanych do ich poziomu umiejętności, wsparcie trenerów zdalnych a także dostęp do dedykowanej im aplikacji na tablety. Po ukończeniu szkoleń każdy uczestnik otrzymał tablet na własność.

Pomimo wielu trudności związanych z pojawieniem się pandemii COVID-19 udało się w 100% zrealizować zakładane w projekcie wskaźniki.
Od początku realizacji projektu przeprowadzono 32 130 godz. szkoleń, w których wzięło udział 6 266 uczestników z terenu 116 gmin województwa małopolskiego. Szkolenia były prowadzone przez blisko 90 trenerów. 

Z uwagi na różne okoliczności z pewnością wiele osób nie miało możliwości wzięcia udziału w szkoleniach dlatego też przypominamy, że do końca bieżącego roku realizujemy jeszcze dwa inne projekty skierowne przede wszystkim do  Małopolskich Seniorów: "Cyfrowa Małopolska" oraz realizowany na obszarze całej Małopolski  - "Bezpieczny e-Senior".