Deklaracja dostępności

Współpraca międzynarodowa

dodano: 30.08.2021

WARSZTATY: Metody i techniki aktywizacji odbiorców z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, dezorientacją i seniorów. Rozwiązywanie konfliktów
w środowisku beneficjentów.

Ośrodek Pomocy Społecznej STUDIENKA zorganizował w dniach 24.08. i 25.08.2021 r.
w Hotelu ARMAN w Nižnej nad Oravou drugie dwudniowe warsztaty, tym razem pt.: Metody i techniki aktywizacji odbiorców z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością umysłową, dezorientacją i seniorów. Rozwiązywanie konfliktów w środowisku beneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach mikroprojektu: Podniesienie poziomu zawodowego pracowników pracujących w obszarze aktywizacji odbiorców usług społecznych (INT/ET/ZA/3 /VI/A/0339). Partnerem projektu jest Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej, Parkowa 5, Nowy Sącz 33-300 Polska.

11 uczestników z ośrodków pomocy społecznej ze Słowacji i 4 z Polski zostało przeszkolonych w zakresie edukacji społecznej, treningu umiejętności społecznych, komunikacji niewerbalnej.

Dwóch polskich uczestników wzięło udział online i dwóch osobiście. Wymienili się ze słowackimi uczestnikami cenną wiedzą, doświadczeniem i przykładami dobrych praktyk
w pracy z odbiorcami usług społecznych.

Cenne informacje przekazał nam wykładowca Mgr. Katarina Chmurčiaková. Zdobyta wiedza, umiejętności i zdolności pozwolą pracownikom lepiej radzić sobie z różnymi sytuacjami, które pojawiają się w ich pracy. Warsztaty były tłumaczone przez tłumacza polsko-słowackiego. Uczestnicy mieli bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia oraz artykuły promocyjne.

W ramach projektu, we wrześniu odbędą się kolejne warsztaty, których już teraz nie możemy się doczekać.