Deklaracja dostępności

Webinary w ramach projektu "Seniorzy razem"

dodano: 09.12.2022

Przechwytywanie1

Projekt „Seniorzy razem” będzie realizowany z organizacjami pozarządowymi, których głównym ramieniem działalności jest praca
z seniorami i polegać będzie na wsparciu organizacyjno-merytorycznym tych działań.

Pierwsze działanie  - „Profesjonalne i efektywne NGO” będzie obejmować cykl 8 webinarów prowadzonych przez specjalistów.

W nadchodzącym tygodniu zapraszamy na dwa webinary:

12 grudnia 2022 roku od godz. 15:00

"Pozyskiwanie pracowników i oddanych sprawie wolontariuszy" 
16 grudnia 2022 roku od godz. 14:00
„System komunikowania się i przepływu informacji jako standard polepszenia funkcjonowania NGO”Projekt „Seniorzy razem” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 601

Celem projektu jest udzielenie wsparcia organizacjom pozarządowym działającym na rzecz seniorów w zakresie rozwoju organizacji oraz utworzenie federacji organizacji seniorów.

Wartość dofinansowania: 380 200,00 zł
Całkowita wartość: 380 200,00 zł