Deklaracja dostępności

Projekt "Małopolski e-Senior"

dodano: 16.12.2021

Szkolenia i animacje w ramach projektu "Małopolski e-Senior" zakończyły się w październiku mimo to nadal możemy o nim przeczytać w lokalnych publikacjach. 
W listopadowym wydaniu Pisma ziemi Kęckiej "Kęczanin" można znaleźć artykuł na temat zrealizowanego w latach 2018-2021 przez naszą Fundację projektu "Małopolski e-Senior".
Poniżej link do wersji eletronicznej wydania.
Warto wspomnieć, że w ramach realizowanego przez nas projektu ze wsparcia w postaci szkoleń stacjonaranych, zajęć animacyjnych oraz otrzymania tabletu na własność skorzystało 6266 małopolskich Seniorów.