Deklaracja dostępności

Szkoleniach w ramach projektu "Małopolski e-Senior"

dodano: 28.05.2021

Projekt „Małopolski e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

  • Ukończenie 65 lat,
  • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne.

Obecnie szkolenia trwają w następująych gminach:

  • Chełmiec
  • Gródek n/D
  • Kęty
  • Łącko
  • Muszyna
  • Nowy Sącz
  • Nowy Targ
  • Spytkowice

Z uwagi na pandemie COVID-19 szkolenia realizowane są w małych grupach 4-5 osobowych.

Bez tytułu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020