Deklaracja dostępności

Punkty konsultacyjne

dodano: 12.07.2022

W ramach drugiej edycji projektu "Bezpieczny e-Senior" również tworzone są punkty konsultacyjne. Harmonogram punktu w Klubie Seniora w Porąbce (gm.Dobra) prezentujemy poniżej:

Porąbka 

PUNKTY KONSULTACYJNE

W ramach projektu „Bezpieczny e-Senior 2.0” realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2022 współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oprócz szkoleń pn. „Bezpieczny Senior w Internecie” w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dla osób powyżej 60 r.ż. korzystających z technologii teleinformacyjnych i Internetu będą działały punkty konsultacyjne.

W utworzonych punktach konsultacyjnych osoby powyżej 60 r.ż. będą miały możliwość skorzystania z pomocy w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych oraz Internetu. Przykładowo można uzyskać pomoc w pobraniu wybranej aplikacji, założeniu konta, a także informacje na temat bezpiecznego korzystania z aplikacji.  W ramach korzystania z punktów można  zgłaszać swoje problemy związane z technologią teleinformatyczną i Internetem i będzie udzielana pomoc w tym zakresie.

Znaki-strona-www

Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych w ramach rządowego programu wieloletniego
na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2022.