Deklaracja dostępności

Projekt „e-Senior – wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych”

dodano: 19.06.2016

W ramach realizacji zadania planowane jest przeprowadzenie na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza szkolenia dla 25 grup szkoleniowych każda po 30 godzin zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu dla osób 60+. Szkolenia będą obejmowały przede wszystkim tematykę obsługi komputera, korzystania z internetu.

Projekt skierowany jest dla osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym czyli: zamieszkałych na wsi, o niskim wykształceniu, osób samotnych i niepełnosprawnych. Grupy szkoleniowe będą liczyły średnio 10 osób. Blok szkoleniowy dla 1 grupy będzie trwał 30 godzin lekcyjnych tj. 6 spotkań (modułów) po 5 godzin każde (niezależnie od poziomu umiejętności). Projekt realizowany na terenie Miasta Nowego Sącza oraz gmin Chełmiec, Kamionka Wielka, Łabowa, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz.

Projekt realizuje:
Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej
ul. Źródlana 25
33-340 Stary Sącz

Więcej szczegółów na:
http://senior.imi.org.pl/

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.