Deklaracja dostępności

Pierwsze warsztaty w ramach współpracy międzynarodowej

dodano: 29.07.2021

Centrum Opieki Społecznej STUDIENKA zorganizowało dwudniowe warsztaty w dniach 27.07. i 28.07.2021 r. w hotelu ARMAN w Niżnej nad Orawą pt. Podstawowe zasady skutecznej i efektywnej aktywizacji odbiorców usług socjalnych. Aktywizacja w przestrzeni online w ramach Programu Współpracy Transgranicznej programu Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach mikroprojektu: Podniesienie poziomu zawodowego pracowników pracujących w obszarze aktywizacji odbiorców usług społecznych (INT/ET/ZA/ 3/VI/A/0339). Partnerem projektu jest Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej, Parkowa 5, Nowy Sącz 33-300 Polska.

11 uczestników z placówek pomocy społecznej ze Słowacji i 4 z Polski zostało przeszkolonych w zakresie motywacji, komunikacji, tworzenia relacji, homogenizacji grupowej, rytualizacji i strukturyzacji w opiece odbiorcy usług socjalnych. Warsztaty reagowały na potrzeby pracowników pomocy społecznej na wyzwania, które niosą  nowe możliwości, jakie stwarza technologia komputerowa i przestrzeń online.

W przypadku środków antyepidemiologicznych przeciwko Covid-19 polscy uczestnicy uczestniczyli online za pośrednictwem platformy ZOOM. Wymieniali się cenną wiedzą, doświadczeniem i przykładami dobrych praktyk w pracy z odbiorcami usług społecznych ze słowackimi uczestnikami. Cenne informacje przekazał nam wykładowca Mgr. Katarina Chmurčiaková. Zdobyta wiedza, umiejętności i zdolności pozwolą pracownikom lepiej radzić sobie z różnymi sytuacjami, które pojawiają się w ich pracy. Warsztaty były tłumaczone przez tłumacza polsko-słowackiego. Uczestnicy mieli bezpłatny nocleg i wyżywienie. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia oraz artykuły promocyjne.

W ramach projektu w sierpniu i wrześniu odbędą się jeszcze dwa warsztaty, których już nie możemy się doczekać.