Deklaracja dostępności

Małopolski szlak przydrożnych kapliczek

dodano: 25.08.2021

„Kapliczki przydrożne – dziedzictwo kulturowe Małopolski”

(09.2018 - 12.2018)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – konkurs „Mecenat Małopolski”.

Głównym celem projektu było zachowanie i utrwalenie w formie cyfrowej zasobów dziedzictwa kulturowego i digitalizacja dóbr kultury poprzez wzbogacenie serwisu internetowego o 85 nowych kapliczek przydrożnych i polnych zawierającego opisy i zdjęcia.

 

„Szlak przydrożnych kapliczek południowej Małopolski”

(05.2018 - 08.2018)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – konkurs „Małopolska Gościnna”.

Głównym celem projektu było zaprezentowanie Szlaku przydrożnych kapliczek południowej Małopolski zawierającego 60 nowych kapliczek przydrożnych i polnych wraz z dokładną mapą z terenu południowej Małopolski. W ramach projektu przygotowana została aplikacja mobilna na platformę Android. Ponadto utworzono fanpage Szlaku na Facebook oraz przeprowadzona została kampania promocyjna na mediach społecznościowych.

  

„Interaktywne przydrożne kapliczki południowej Małopolski”

(06.2017 - 11.2017),

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – konkurs „Mecenat Małopolski”.

Głównym celem realizacji zadania publicznego było zachowanie i utrwalenie w formie cyfrowej zasobów dziedzictwa kulturowego i digitalizacja dóbr kultury poprzez wprowadzenie do serwisu internetowego opisów i zdjęć 90 kapliczek przydrożnych i polnych wraz z dokładną mapą z terenu południowej Małopolski.

 

Południowomałopolski szlak przydrożnych kapliczek

(05.2017 - 11.2017),

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – konkurs „Małopolska Gościnna”.

Głównym celem realizacja zadania publicznego było zaprezentowanie Południowomałopolskiego szlaku przydrożnych kapliczek zawierającego 60 kapliczek przydrożnych i polnych wraz z dokładną mapą z terenu południowej Małopolski.