Deklaracja dostępności

Cyfrowa Małopolska - ostatnie grupy ruszają z zajęciami

dodano: 14.10.2021

Bez-tytulu

W najbliższych dniach już ostatnie grupy szkoleniowe rozpoczną zajęcia w ramach projektu "Cyfrowa Małopolska" zamykając tym samym listę 870 uczestników projektu. Ostatnie grupy zostały utworzone w Cieżkowicach, Kasince Małej, Tyliczu i Krakowie.  Cieszymy się, że pomimo ciężkiego początku realizacji projektu z uwagi na warunki pandemiczne udało się zoorganizować starty wszystkich zaplanowanych grup szkoleniowych. Poniżej kilka ważnych informacji na temat projektu.

Projekt  jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aby wziąć udział w projekcie Kandydaci musieli spełnić poniższe kryteria:

  • ukończenie 44. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
  • zamieszkanie na terenie jednego z 11 powiatów: bocheńskiego, brzeskiego dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, m. Kraków, limanowskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego,
  • chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania
z komputera i Internetu, w tym z e-usług, wśród 870 mieszkańców powyżej 44. roku życia z terenu woj. małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W ramach szkoleń przewidziano 10 spotkań/8 spotkań w wymiarze 4 godzin lekcyjnych (4 x 45 min)/2 godzin lekcyjnych (2×45 min). Spotkania szkoleniowe będą  oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 10 osobowych/4 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować m.in. następujące zagadnienia: Zarządzam swoim wizerunkiem
i informacjami o mnie
, Zdobywam nowe kwalifikacje, Dbam o zdrowy tryb życia, Korzystam
z systemu opieki zdrowotnej, Zakupy w Internecie 
i inne.