Deklaracja dostępności

Bezpieczny e-Senior 3.0

dodano: 07.08.2023

Projekt „Bezpieczny e-senior 3.0” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2023. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

 • ukończenie 60 roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
 • zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

 • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności  (3 pkt),
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 601

Informacje o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 70 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych.

W ramach szkoleń przewidziano 6 spotkań w wymiarze 4 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą prowadzone w grupach 7 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Metody oszustw nadużywanych wobec osób starszych
 • Dezinformacja w sieci
 • Bezpieczna rozrywka w Internecie
 • Ochrona danych w sieci
 • Bezpieczne zalatwianie spraw codziennych przez Internet
 • Bezpieczna komunikacja

W utworzonych punktach konsultacyjnych osoby powyżej 60 r.ż. będą miały możliwość skorzystania z pomocy w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych oraz Internetu. Przykładowo można uzyskać pomoc w pobraniu wybranej aplikacji, założeniu konta, a także informacje na temat bezpiecznego korzystania z aplikacji.  W ramach korzystania z punktów można zgłaszać swoje problemy związane z technologią teleinformatyczną i Internetem i będzie udzielana pomoc w tym zakresie.

Nowym zadaniem w porównaniu do poprzednich edycji projektu jest przygotowanie 10 filmów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa Seniorów, których premiera będzie powiązana z przeprowadzonym webinarem. 

Po premierze każdego filmu będzie można go oglądać na ogólnodostępnej i bezpłatnej platformie youtube.
Długość jednego filmu to ok. 20 minut i każdy będzie poświęcony tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci
osób starszych. Webinary oraz filmy będą skierowane zarówno do osób uczestniczących w szkoleniach oraz
konsultacjach oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych, którzy z powodu braku miejsc czy możliwości
dotarcia na zajęcia nie będą mogli z nich korzystać. Dlatego też tematyka webinarium będzie wprost powiązana z
tematyką szkoleń. Tematy webinarów będą następujące (w każdym przypadku będą omówione metody i
przykładów):
1. Metody oszustw „na wnuczka”, „na kod”, „na ZUS” oraz „na Krajową Kontrolę skarbową”

https://www.youtube.com/watch?v=nb1CYnI8fB4

2. Bezpieczne korzystanie z Facebooka

https://www.youtube.com/watch?v=lw3UveReJWU

3. Bezpieczne korzystanie z Instagrama

https://www.youtube.com/watch?v=1s_N__UlnQc

4. Bezpieczne korzystanie z Twittera

https://www.youtube.com/watch?v=OAZPgJ1w1Ns

5. Bezpieczna rozrywka i komunikacja przez Internet

https://www.youtube.com/watch?v=J9w-R8gYRx0

6. Bezpieczne wykorzystywanie bankowości. Jak chronić swoje dane w sieci?

https://www.youtube.com/watch?v=s7ajl5auZRc

7. Oszustwa SMS-owe

https://www.youtube.com/watch?v=EB7Ee6U_Z5A

8. Jak walczyć z dezinformacją? Skutki dezinformacji – jak je rozpoznać?

https://www.youtube.com/watch?v=LADxmMO6k9s

9. Czym charakteryzują się rządowe strony internetowe i jak z nich korzystać? Sposoby zgłaszania nadużyć w sieci

https://www.youtube.com/watch?v=FyJqOeqgVy0

10. Jak rozpoznać zaufane aplikacje mobilne?

https://www.youtube.com/watch?v=2mHVgbEAUaY

Wartość dofinansowania: 124 927,00 zł

Całkowita wartość: 139 677,00 zł

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie o niepełnosprawności

  Bez tytułu