Deklaracja dostępności

Bezpieczny e – Senior 3.0 INTERNETOWY PORADNIK DLA SENIORA

dodano: 12.12.2023

Bes3logo

Niniejsza publikacja powstała w związku z realizacją projektu „Bezpieczny e-Senior 2.0”, dofinansowanym ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. Edycja 2022.

Zawarte zostały w niej zidentyfikowane podczas konsultacji problemy wraz z ich rozwiązaniami.

Poradnik powstał z myślą o seniorach, którzy nie mogli lub też nie mieli szansy skorzystać
z pomocy dyżurujących konsultantów. Każdy z rozdziałów został poświęcony na omówienie najczęściej zgłaszanych problemów.

Pobierz publikację:

INTERNETOWY PORADNIK DLA SENIORA - BEZPIECZNY E-SENIOR 3.0