Deklaracja dostępności

Bezpieczny e-Senior 2.0

dodano: 20.06.2022

funfacja_mysli_innowacyjnej_plakat_A3ver 21

Projekt „Bezpieczny e-senior 2.0” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2022. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

 • ukończenie 60 roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
 • zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

 • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności  (3 pkt),
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 601

Informacje o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 320 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych.

W ramach szkoleń przewidziano 6 spotkań w wymiarze 4 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Media społeczne to nie tylko źródło komunikacji ale również źródło zagrożeń
 • Metody oszustw w Internecie
 • Zasada ograniczonego zaufania w Internecie
 • Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych
 • Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet
 • Dezinformacja w sieci – współczesne zagrożenie

W utworzonych punktach konsultacyjnych osoby powyżej 60 r.ż. będą miały możliwość skorzystania z pomocy w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych oraz Internetu. Przykładowo można uzyskać pomoc w pobraniu wybranej aplikacji, założeniu konta, a także informacje na temat bezpiecznego korzystania z aplikacji.  W ramach korzystania z punktów można  zgłaszać swoje problemy związane
z technologią teleinformatyczną i Internetem i będzie udzielana pomoc w tym zakresie.

Harmonogram pierwszych punktów konsultacyjnych:

Limanowa

Gorlice

Dobra

Wartość dofinansowania: 249 950,00 zł

Całkowita wartość: 278 200,00 zł

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie o niepełnosprawności
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  Bez tytułu