Deklaracja dostępności

Bezpieczna Przystań seniora w Internecie

dodano: 05.03.2024

          Plakat2res                     Plakat11_1res

Projekt „Bezpieczna przystań seniora w Internecie” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W ramach niniejszego zadania zostanie utworzone nowe medium (portal internetowy) udostępniający treści ważne z punktu widzenia grupy społecznej jaką są seniorzy. W efekcie powstanie społeczna platforma informacyjna, która będzie promowała społeczeństwo obywatelskie a także dostarczała niezbędne informacje dla osób starszych, o specyficznych potrzebach w zakresie informacji pozyskiwanych w Internecie.

Redakcja portalu (redaktorzy/felietoniści oraz korespondencji) zostanie przeszkolona z zakresu tworzenia angażujących treści co posłuży podniesieniu umiejętności przez redaktorów i korespondentów w zakresie wzbudzania zainteresowania u seniorów. Szkolenie przyczyni się do istotnego wzrostu jakości redagowanych treści dziennikarskich oraz będzie stanowiło zachętę dla osób chętnych do współpracy, ale nie posiadających warsztatu niezbędnego do tworzenia artykułów. Będzie to przyczyną do budowania i utrwalania marki portalu i organizacji.

Podniesiony zostanie standard organizacji, gdyż po kilku latach doświadczenia w pracy z Seniorami stwierdza się, iż przede wszystkim dla takiej grupy społecznej jaką są Seniorzy bardzo ważny jest wizerunek organizacji i jej potencjał. Silna pozycja organizacji na rynku wzbudza wśród osób starszych zaufanie. Dlatego też dla Instytutu ważne jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego, dzięki czemu dalej będzie można prowadzić działania skierowane do osób starszych


Link do portalu:

eraseniora.pl

PROO_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR