2015

{ PROJEKTY REALIZOWANE W 2015 ROKU }

 

Tytuł projektu: „Jestem świadomym Sądeczaninem – wiem jak prawidłowo segregować odpady”
Okres realizacji: od 01.04.2015r. do 30.11.2015r.
Podmiot zlecający: Powiat Nowosądecki
Nazwa konkursu: „Edukacja ekologiczna”

Celem projektu było stworzenie serwisu internetowego za pośrednictwem którego każdy mieszkaniec powiatu nowosądeckiego może zweryfikować w jakie dni w 2015 roku odbierane są śmieci (jakie rodzaje) w poszczególnych miejscowościach, ulicach. Ponadto zostały przedstawione w serwisie szczegółowe informacje nt. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i kompostowania odpadów organicznych a także dotyczące zbierania odpadów niebezpiecznych.