2014

{ PROJEKTY REALIZOWANE W 2014 ROKU }

 

Tytuł projektu: „Sądecka organizacja szuka wolontariusza – sądecki wolontariusz szuka organizacji”
Okres realizacji: od 04.03.2014r. do 31.05.2014r.
Podmiot zlecający: Miasto Nowy Sącz
Nazwa konkursu: „Pobudzanie rozwoju III sektora”
Nazwa zadania katalogowego: „Realizacja akcji informacyjnej „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM – oddaj swój wolny czas innym” promującej ideę wolontariatu i zachęcającej uczestników do współpracy z sądeckimi organizacjami pozarządowymi.”
Rodzaj konkursu: Tryb małych grantów

Celem projektu było stworzenie portalu internetowego www.NowySacz.wolonteo.pl, za pośrednictwem którego organizacje pozarządowe z terenu miasta Nowego Sącza, w prosty sposób mogą skorzystać z bazy wolontariuszy chętnych do współpracy. Także wolontariusze mogą zamieszczać na portalu informacje i ogłoszenia z ofertami współpracy dla NGO. Stworzony w ramach projektu portal jest zatem miejscem kojarzenia NGO z wolontariuszami oraz wolontariuszy z NGO.

 

Tytuł projektu: „Małopolski wolontariusz 2014 roku”
Okres realizacji: od 01.09.2014r. do 30.11.2014r.
Podmiot zlecający: Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Nazwa konkursu: „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie”

Celem projektu jest podniesienie świadomości opinii społecznej na temat wartości i doniosłej roli wolontariatu, jak również promowanie jego różnorodnych form. W ramach projektu dodano nowe funkcjonalności na stronie wolonteo.pl, przeprowadzono konkurs „Małopolski wolontariusz 2014 roku” oraz wyłoniono jego laureatów.