2017-11-16: Konferencja „Budżety obywatelskie…”

2017-11-16: Konferencja „Budżet obywatelski – czyli jak skutecznie dynamizować partycypację społeczną”

Działania realizowane w ramach projektu „Budżety obywatelskie – jeszcze bardziej obywatelskie”.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
2015_logo_FIO_v1