Archiwum mięsięczne: Grudzień 2020

Rekrutacja do projektu „Cyfrowa małopolska”

Bez tytułu

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

  • ukończenie 44. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
  • zamieszkanie na terenie jednego z 9 powiatów: bocheńskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego,
  • chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

  • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności  (3 pkt),
  • osoba, która nigdy nie korzystała z Internetu (2 pkt),
  • osoba zamieszkująca obszar wiejski (1 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

 Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce: Projekty – Cyfrowa Małopolska

Cyfrowa małopolska

W ramach szkoleń przewidziano 10 spotkań w wymiarze 4 godzin lekcyjnych (4 x 45 min). Spotkania szkoleniowe będą  oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 10 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować m.in. następujące zagadnienia: Zarządzam swoim wizerunkiem
i informacjami o mnie
Zdobywam nowe kwalifikacjeDbam o zdrowy tryb życiaKorzystam
z systemu opieki zdrowotnej, Zakupy w Internecie 
i inne.

Rekrutacja do projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Why Are Russian Ladies So Advisable For Russian Men?

Why are Russian women… thus… intelligent? They will aren’t! Russian girls are not any how to date a russian girl totally different from their Traditional western sister; terrible, even as compared to western European females, they’re really different. But why fully is that?

In my opinion, associated with simple – they not necessarily dumb. To some people given that like an really simple answer but if you think about it for a second, it certainly is not. For one thing, nearly all Russian guys aren’t wealthy and they undoubtedly usually are as obsessed with money as western men. The only factor they have a home in such a fast-paced life is because they have so much operate to do – and when they are home, they watch tv, enjoy video games, and worry about not more than that. The only folks who really enjoy Russian girls are kinds who are desperate for money, tired of their monotonous lives, or bored of dating somebody half-asleep.

If you dig deeper into the explanations why Russian ladies are considered the most attractive around, it’s all about their particular „look”. A good looking Russian woman has an unbelievably gorgeous physique, amazing face features, and a fascinating personality. They have no wonder so why Russian guys are after them – they would never be found dead with any other nationality. Unlike west men, individuals who date Russian women never feel like they will lack in any way.

Certainly, that’s one more why Russian women are incredibly captivating — they have no problem attracting good-looking western males. Even if that they haven’t been physically desirable before, provided that they have superb looks, an attractive facial manifestation, and a unique personality, every man who all meets all of them would always feel like they are yet to hit the jackpot. Whether or not they haven’t been extremely powerful in the past, given that they have the „look”, Russian women always seem to experience everything they have to win over any kind of man. They could also use their magnificence to get ahead in life – many Russian girls have already been able to become successful not only in their own country but also in many countries all over the world.

Now, here’s another interesting fact about what makes Russian women of all ages so desirable – that they know how to passade! It doesn’t matter what country they inhabit, they can regularly be sure to associated with right impression whenever they dress. And they do even have a good moves when it comes to flirting. Despite the fact that they are supposedly known as icy hearted, Russians can be very very sensitive with the way they federal act around others. As long as they find out exactly what in order to to turn persons on, they can always end up getting the attention of homo sapiens. They discover how to flirt, plus they are masters by it.

Now, this is another question that you have to answer for yourself: what makes Russian women considered „ideal” by Russian men? For the reason that they learn how to flirt with each other. Not to mention that they know how to passade with every guy who comes into their lives. They realize how to get the crazy side of a gentleman and they know how to turn him into one. Just isn’t that how come Russian young women considered the excellent kind of women for Russian men all over the world?