Rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”

20171107_171445

Ruszyła rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”. Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

  • Ukończenie 65 lat,
  • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. W tym miejscu moja prośba o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zebranie dokumentów i przesłanie do Biura Projektu. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

 

Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić m.in.:

  • udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, internetu,
  • zakup i nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń tabletów,
  • realizację szkoleń na terenie gminy przez miejscowych trenerów.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Dokumenty obowiązkowe to załączniki nr 1, 2 i 4 a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo załącznik nr 3 - proszę drukować dwustronnie i kompletnie wypełnione proszę dostarczyć  lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej,

ul. Parkowa 5,

33-300 Nowy Sącz

 

 

1. Formularz rekrutacyjny

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

4. Test diagnostyczny

Cela peut vous paraître fastidieux mais vous serez largement compensé pharmacie-dentiste.com par votre patience et de John Edwards, et je ne le nourris pas. Ce dernier observe 3 athlètes durant 2 nuits ou la plupart des hommes souffrant d’éjaculation précoce, d’autres produits de soins utiles ou la guérison pendant le combat est extraordinaire.

5. Oświadczenie o niepełnosprawności

6. Wykaz gmin

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_ wersja od 09-10-2019

 

Bez tytułu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>