Laureaci konkursu „Małopolski wolontariusz 2014 roku”

Kapituła konkursu wyłoniła 5 laureatów konkursu „Małopolski wolontariusz 2014 roku”. Wybór nie był łatwy, bowiem spłynęło blisko 20 nominacji wystawionych przez szkoły i organizacje pozarządowe a także wśród wolontariuszy zarejestrowanych na wolonteo.pl. Kapituła postanowiła przyznać 5 tytułów laureata pierwszego konkursu „Małopolski wolontariusz”. W 2015 roku planujemy przeprowadzenie 2. edycji konkursu i chcemy by wpisał się on na stałe w kalendarz wydarzeń wolonteo.pl.

Laureatami konkursu zostali:

Adam Drzyzga
Jest wolontariuszem, który niesie swoją pomoc od roku 2010. Jego działalność obejmuje swoim zasięgiem bardzo duży obszar. W ramach Centrum Studenckiego Wolontariatu „Winnica” realizuje założenia wolontariatu edukacyjnego i udziela korepetycji z matematyki zarówno dzieciom z podstawówki, gimnazjum, jak i ze szkoły ponadgimnazjalnej.  Pomaga także osobom starszym będąc ich asystentem w ramach projektu pn. „Centrum Edukacji Senioralnej”. Pomagał przy montowaniu wystawy pn. „Pozostańcie wierni dziedzictwu! Nauczanie Jana Pawła II”. Napisał także projekt pn. „Juggling for you and me – poznajmy siebie samych”, który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta. Swoją aktywną  postawą wyróżnia się wśród wolontariuszy, zawsze chętny do pomocy i z uśmiechem podchodzący do swoich obowiązków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliwia Kajmowicz
Od 2009/2011r. była wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy. Od 2011r. do chwili obecnej jest wolontariuszem w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie prowadzone przez Siostry Józefitki. W gimnazjum, przez 3 lata brała udział w akcji charytatywnej „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. Uczęszczała do szkolnego kółka Caritas, w którym prowadzono wiele akcji charytatywnych i różne zbiórki. Brała udział w kampanii „Pola Nadziei”. W ubiegłym roku szkolnym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie brała udział w zbiórce żywności w sklepach  „Biedronka” oraz w Wigilii dla bezdomnych. W tym roku szkolnym planuje zorganizować grupę wolontariuszy z ZSEG, którzy będą pomagać w nauce dzieciom z domu dziecka.
Profil Oliwii na wolonteo.pl

 

 

 

 

 

 

 

Helena Nadolska
Pełni funkcję wolontariusza w Duszpasterstwie Osób Niepełnosprawnych od ponad 7 lat. W Duszpasterstwie istnieje możliwość głębszego wnikania w problemy niepełnosprawnych i podejmowania prób wspierania rodzin w ich trudnościach. Pani Helena takie działania podejmuje. Ponadto wykazuje dużo inicjatywy w organizowaniu zajęć edukacyjnych. Wciąż poszukuje atrakcyjnych form pracy, poprzez które mogłaby dotrzeć do osoby niepełnosprawnej i jej rodziny z głębszymi wartościami i wiedzą, którą pragnie przekazać. Swoje umiejętności wykazała podczas realizacji Programu Europejskiego „Młodzież w działaniu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidia Pawlica
Jest uczennicą ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej. Bierze czynnie udział  w  projekcie  skierowanym na pomoc potrzebującym m.in: Małopolskim projekcie Mieć‡ wyobraźnię Mił‚osierdzia€ oraz w programie CEO Poczytaj mi przyjacielu€. Jako koordynatorka wolontariuszy w  programie CEO €žPoczytaj mi przyjacielu przy współpracy pani mgr Lucyny Pacygi organizuje spotkania w przedszkolach gdzie min. czyta się bajki przedszkolakom, organizuje zabawy itd. W ramach działań w projekcie žMieć wyobraźnie miłosierdzia€ organizuje szkolne kiermasze charytatywne, organizuje zbiórkę nakrętek na rzecz pomocy dzieciom, przygotowuje Andrzejki dla pensjonariuszy ZOL w Makowie Podhalańskim, pomaga samotnym matkom poprzez pomoc w opiece nad dziećmi. Jako uczennica pośród wielu wolontariuszy w szkole bardzo aktywnie  działa w środowisku szkolnym jak i lokalnym. Jest osobą otwartą, życzliwą i odpowiedzialną, bardzo chętną do współpracy i pomocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Put
Funkcję wolontariusza w Duszpasterstwie Osób Niepełnosprawnych pełni od 10 lat. Dała się poznać jako osoba z łatwością nawiązująca pozytywne relacje z podopiecznymi i ich rodzicami. Potrafi zainicjować i prowadzić z pomocą prostych środków zawsze ciekawe zajęcia rekreacyjno-edukacyjne dla uczestników niepełnosprawnych. Od lat jest głównym pomysłodawcą i organizatorem zabaw andrzejkowych, karnawałowych i spotkań ze św. Mikołajem. Opracowuje programy wycieczek biorąc na siebie działania organizacyjne przed wyjazdem i podczas jego trwania. Z tych zadań wywiązuje się bez zarzutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Małopolski Wolontariusz 2014 roku” dofinansowany jest ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Poleć
Udostępnij
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS