Współpraca

Współpracujący z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej:

Urząd Miasta Nowego Sącza