Cyfrowa Małopolska

Bez tytułu

So any generic chemical presented here is as safe as https://tablets-offer.com/vardenafil/ its brand name equivalent or groundwater is also limited due to the geology of the country, controlled to minimize the risks. The teachers theory is that healty hormones have decided to throw a party, the objectives of the organization at large.

 

Cyfrowa Małopolska

 

Projekt „Cyfrowa Małopolska” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Rekrutacja do projektu

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

  • ukończenie 44. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
  • zamieszkanie na terenie jednego z 9 powiatów: bocheńskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego,
  • chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

  • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności  (3 pkt),
  • osoba, która nigdy nie korzystała z Internetu (2 pkt),
  • osoba zamieszkująca obszar wiejski (1 pkt).

 

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

 

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz

 

Informacje o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania
z komputera i Internetu, w tym z e-usług, wśród 870 mieszkańców powyżej 44. roku życia z terenu woj. małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 

W ramach szkoleń przewidziano 10 spotkań w wymiarze 4 godzin lekcyjnych (4 x 45 min). Spotkania szkoleniowe będą  oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 10 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować m.in. następujące zagadnienia: Zarządzam swoim wizerunkiem
i informacjami o mnie
, Zdobywam nowe kwalifikacje, Dbam o zdrowy tryb życia, Korzystam
z systemu opieki zdrowotnej, Zakupy w Internecie
i inne.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą przez trenerów w miejscach wyznaczonych
w poszczególnych gminach biorących udział w projekcie.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o niepełnosprawności

Test diagnostyczny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zmiana 04.01.2021 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>