Deklaracja dostępności

e-Senior – wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych

dodano: 25.08.2021

„e-Senior – wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych”

(06.2016 - 12.2016),

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS).

W ramach realizacji zadania przeprowadzono na terenie 6 gmin powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza szkolenia dla 250 osób powyżej 60. roku życia zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu. Beneficjenci zostali podzieleni na 25 grup po około 10 osób. Szkolenia były przeprowadzane w formule 6 spotkań po 5 godzin lekcyjnych. W trakcie szkoleń uczestnicy nabyli umiejętności obsługi komputera i Internetu, oprogramowania, tabletu, telefonu komórkowego.

„e-Senior – wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych – edycja II”

(04.2017 - 11.2017),

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS).

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostały na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza szkolenia dla 170 osób powyżej 60. roku życia, zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu. Przedmiotem szkoleń była obsługa komputera, Internetu i smartfonu. UP zostali podzieleni na 17 grup po ok. 10 osób. Szkolenia były przeprowadzone w formule 8 spotkań po 4 godz. lekcyjne.