Kontakt

Fundacja
Instytut Myśli Innowacyjnej
ul. Parkowa 5
33-300 Nowy Sącz

tel. 18 307 07 47
facebook.com/InstytutMysliInnowacyjnej
www.imi.org.pl

Numer rachunku bankowego:
84 1750 0012 0000 0000 3127 9248 (Raiffeisen Polbank)

NIP: 734-352-27-18
REGON: 122992441
KRS: 0000487354
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy

Napisz do nas:

Imię i Nazwisko:
Adres email:
7 + 1 = ?
Temat:
Wiadomość: