Archiwum mięsięczne: Grudzień 2020

Rekrutacja do projektu „Cyfrowa małopolska”

Bez tytułu

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

  • ukończenie 44. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
  • zamieszkanie na terenie jednego z 9 powiatów: bocheńskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego,
  • chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

  • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności  (3 pkt),
  • osoba, która nigdy nie korzystała z Internetu (2 pkt),
  • osoba zamieszkująca obszar wiejski (1 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

 Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce: Projekty – Cyfrowa Małopolska

Cyfrowa małopolska

W ramach szkoleń przewidziano 10 spotkań w wymiarze 4 godzin lekcyjnych (4 x 45 min). Spotkania szkoleniowe będą  oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 10 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować m.in. następujące zagadnienia: Zarządzam swoim wizerunkiem
i informacjami o mnie
Zdobywam nowe kwalifikacjeDbam o zdrowy tryb życiaKorzystam
z systemu opieki zdrowotnej, Zakupy w Internecie 
i inne.

Rekrutacja do projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.